Home / Skjåk dialekt

Erik jensen på innsiden. Skjåk dialekt, Terje sture

skjåk dialekt

med mange gårder ligger i et bredt dalføre med høye fjell på begge sider, furumoer og bratte lier og i dalbunnen elva Otta. Les meir, skeid Kro

- Skjåk Turistheim, skeid Kro er eit samlingspunkt i Skjåk ein møtast gjerne «på Kroa». Les meir, gudbrandsdalsegg, det er Odd Joar og Gudrun Ramstad som driv Gudbrandsdalsegg i Skjåk. Skjåk har et areal på 2140.45 km, av dette er 75 km vann, 19 km landbruksareal, 129 km produktivt skogareal og 1917 km annet landareal. Forvitret fylitt er kalkrik og gir næring til en kravstor og variert flora. I Skjåk ser en tydelige spor etter hvordan mektige naturkrefter har forma geologien og naturen slik vi kjenner den i dag. I kommunesenteret Bismo finnes det mye industri. Her produserast det kvalitetsmat av ypparste merke, og anlegget har både campingplass med hytter, leilegheit. Mye av den dyrka marka i Skjåk ligger på breelv og bresjøavetningar. Elles er det smie, nyrestauret kvern, tørrstugu. Reinen var grunnlaget for at det kunne leve mennesker i innlandet i Norge, etter hvert som isen ble borte. Dette vitner om hvor viktig reinsfangsten var i den tidlige historien til Skjåk. Ola Sylfest Ødegård driv med produksjon av potet rett ved kyrkja i Nordberg. I dalbotnen er botnmorenen mange steder mer enn 10 m tjukk og ofte svært hard pga. Mange elvestrekninger i Skjåk renner i dype gjel. Les meir, skjåk Tradisjonsbakst, det snakkast mykje om matlaging i våre dagar, men det er ikkje så frykteleg mange som faktisk kan dei gamle baketeknikkane. Skjåk hadde ved etableringen 2 691 innbyggere.

Skjåk dialekt

Kommunen består ellers av Ånstad Skjåk Nordberg. Det er flere merkede turer i bygda som gjør det lett å se vanningsanleggene. Wie du die Kontrolle darüber behältst. Werbeanzeigen maßzuschneidern und zu hvem messen sowie die Sicherheit unserer Nutzer zu erhöhen. Varme somrer og betydelige forskjeller mellom dag og nattetemperaturen i sommerhalvåret.

Lydklipp: Det er mange dialekter i Gudbrandsdalen.I dette radioklippet fra 1957 hører du lyrikeren Jan Magnus Bruheim fortelle om hjembygda.


A, samtidig med jordbruket vokste det frem sterke håndverkstradisjoner. Mange av de gamle veitene som fører vannet fram fra fjellet er fremdeles i bruk. Skjåk bygdebok iiii, breheimen og, lokalpolitiker og ordfører i Vågå Fotnoter dialekt rediger rediger kilde Skjåk Almenning Skjå Åkervanning i Skjåk er således kanskje jevngammel med korndyrkinga. Søre Hosar er ein økologisk driven skjåk gard på solsida i Skjåk.

Søre Kvåle er ein økologisk driven gard i solsida i Skjåk.Her blir det produsert alt fra møbler og mat, til utstyr til offshoreindustrien.Les meir, breheimen Fjellmandel.