Home / Salgsmelding på nett

Må ha det: Salgsmelding på nett; Baby interiør

salgsmelding på nett

del 2 og/eller salgsmelding fylles ut av tidligere og ny eier. Alternativt kan du melde vognkortet tapt og bestille nytt. Eier du bilen sammen med noen, må medeier også

godkjenne salgsmeldingen. For å logge inn må du ha norsk fødselsnummer bøker eller D-nummer. Fortsatt manuelt: Du vil nå kunne formalisere bilsalget kjøpet via Statens vegvesens hjemmesider - rett og slett selge kjøpe bilen på nett, altså. Tjenesten gjelder kun kjøretøy med én eier, en utvidelse også for kjøretøy med medeiere kommer senere. Er ikke dette mulig må kjøper vente med å omregistrere bilen til vognkort del 2 er mottatt av trafikkstasjonen. Vedtaksdato er dagen salgsmeldingen blir godkjent av alle parter (kjøper og eventuelle medeiere). Når kjøper har godkjent mottar du en SMS om at eierskiftet er fullført og at salgsmeldingen er registrert i våre systemer. For å kunne bruke tjenesten på vegne av bedrift må du ha rettigheter i Altinn. Den gjelder alle kjøretøy og selv om den ivaretar de fleste eieres behov, har den noen begrensninger: Du må være over. Dersom vognkort del 2 er tapt må selger fylle ut tapsmelding, og sende den til trafikkstasjonen. I tillegg må selvsagt omregistreringsavgift betales og forsikring være på plass før vognkort kan leveres ny eier. Etter at salgsmeldingen er godkjent, vil tjenesten vise status for omregistrering og hva kjøper må gjøre for å få vognkort og kunne ta kjøretøyet i bruk. Ledd og forskrift om bruk av kjøretøy. Det er gledelig at så mange nå har benyttet seg at tjenesten vår, og vi ser at bruken er økende, sier seksjonssjef Heidi Øwre i Statens vegvesen. Logg inn på Din side og send salgsmelding til kjøper. Salgsmeldingen kan du levere via. Når salgsmeldingen er mottatt, når vognkortet del 2 og/eller salgsmeldingen er mottatt på trafikkstasjonen, får ny eier av registrert kjøretøy tilsendt et brev om hva som mest må ordnes før omregistreringen kan finne sted, samt giroblankett for betaling av omregistreringsavgiften. Kjøper bør få med seg salgsmeldingsskjema (NA-0232) for sikkerhets skyld.

Salgsmelding på nett

Men kjøper må salgsmelding være over, forsikringen din vil opphøre automatisk nett dagen før vedtaksdato. Tilhengeren eller andre kjøretøy, slik at bilen kan omregistreres, salgsmeldingen må tas med til trafikkstasjonen når bilen skal omregistreres. Må man fylle ut salgsmelding i to eksemplarer NA0232 hvor hver av partene beholder hver sin. Dette er jo snakk om flere tusen salgsmeldinger vi ellers hadde måttet behandle manuelt. Har bilen vognkorttypen med to deler. Vi anbefaler at dere skriver en kjøpskontrakt Forbrukerrådet. Fra i fjor sommer kunne bilister bestille vognkort på nett. Del 1 følger kjøretøyet, tjenesten kan brukes av både privatpersoner og bedrifter.

Du kan raskt og enkelt levere salgsmelding på nett.Vi anbefaler deg å gjøre det sammen med kjøper.For å levere salgsmelding på nett må både selger og kjøper bruke digitale tjeneste.

Salgsmelding på nett

Hvis kjøper og eventuell salgsmelding på nett medeier ikke godkjenner salgsmeldingen. Vil du fortsatt stå ansvarlig for kjøretøyet. Jfr, hvis du heller ønsker det, hvem kan bruke tjenesten.

Du kan raskt og enkelt levere salgsmelding på nett.Du kan også bruke Bank-ID på mobil.