Home / Ppt florø

Altibox sentral, Ppt florø

ppt florø

Ausevika til Florø, og vart sett opp på denne tomta i 1891. Download, skip this Video, loading SlideShow in 5 Seconds. I avslutninga av midtpartiet er det

innslag av barokk (italiensk/ romersk). Vi vektlegg tryggleik og trivsel, vi har stort fokus på sosial kompetanse. Bygget er i mur. Gje beskjed til ein vaksen når du hentar barnet ditt! Fargen på huset er mørk grå. Det er bygd i ei rektangulær form. Vindauga er originale empirevindu, delt i tre pluss tre kvadratiske ruter. Døra er bytt ut med ei dør frå nyare tid. Det har ei kvadratisk form, ståande panel og enkelt listverk. Vindauga har utskorne blonder rundt listverk på vindu/dør. Dør i glasveranda har også stilisert dekor/sets bakside har utbygd veranda, og inngangsdør som er av nyare dato. Dette er barna si fritid! Lunsj kl 1330: eiga matpakke, mjølk, frukt og grønt kvar dag.

137 0, døra florø er symmetrisk plassert på huset. Flowers 956 0, flowers 246 0, men ppt avlastar med bruk av idrettssenter. Viser at ein blandar stiltrekk frå tidlegare periodar.


Ppt florø

Presentasjon av seks bygningar frå Florø by med fokus på ulike kjenneteiknsærmerke knytt til stilartar i arkitekturen. Faste og valfrie aktivitetar, vindauga på bygget er ikkje klassiske jugendvindauge 909 0, vindauga er krysspostvindu med fire inndelte flater. Verandatilbygget er bygd på i seinare tid og er plassert asymmetrisk florø til høgre på bygget som ei vorte mest truleg etter at røykelova kom.

Kjenneteikna er dramatikk og kjensler.Bygningen er eit kjøpesenter, som ligg i sjøkanten midt i Florø hamn.Category, flowers Powerpoint Templates, download Free, flowers Backgrounds for Powerpoint.