Home / Ph verdi i kroppen

Kjerstin bratland - Ph verdi i kroppen

ph verdi i kroppen

pH-balanse vil den produsere nytt friskt blod som gir god helse, energi og vitalitet. Det slår meg kor mange teoriar som er lansert om korleis maten virkar på på

vår helse. Dersom det er for mye base (HCO3-) i kroppen vil den stige. Det lagrede syreavfallet starter aldringen og de fleste sykdommer. Derfor hevder både eldre og nyere forskning at syreoverskuddet er årsaken til de fleste sykdommer. Syreoverskudd som blodet ikke klarer å utskille, lagres i kroppen. Robert Young har studert blod i over 30 mopedkurs bergen år og har funnet at der bare finnes en sykdom og det er forsuring. Blodet er nøkkelen. . Blodet har Ph 7,2 - 7,45 som må opprettholdes for at livet skal bestå. Cellene der mister oksygen-tilgang og starter en slags gjæringsprosess / sykdom. Litt enklare kan vi sei at vår helse er avhengig av at kvar einaste lita celle i kroppen fungerar optimalt. Er den lavere enn.0 har du en forsuring i kroppen. Han mener at forsuring er årsak til alle sykdommer. En kreftsvulst er kroppens måte å prøve å beskytte celler mot forsuring? Dersom det finnes 20 ganger mer bikarbonat (HCO3-) i kroppen enn det finnes syre (CO2) så har vi en pH på 7,40. Du må passe på at miljøet i kroppen ikke blir for surt, ellers blir du syk. som slim / toksiner. . Norsk kildevann på flasker er også surt med Ph 5,5 - 6,5. Kroppens pH- verdi har stor betydning for cellenes funksjoner. Og kroppen greier da heller ikke å fordrive og kvitte seg med toksiner/giftstoffer. 1 glass Cola P h 2,5 senker phn i 50 l vann fra 7,4 til ph 4,6! Det er med redsel å sjå utviklinga av livsstilsjukdommar, inkludert overvekt, kreft og diabetes er ein av grunnane til dette. 800 ganger, ned til Ph 4,5. Dersom det er for mye syre (CO2) i kroppen, vil pH- verdien synke. Se metabolsk alkalose Neste side, metabolsk acidose, kilder. Alle ekspertar har ei meining om årsaka, og dei har prøvd å lage ei eiga oppskrift på korleis dei skal løyse problemet. Overgangsplager hos kvinner svært ofte skyldes forsuring? Kroppen prioriterer å holde konsentrasjonen av H- ioner innenfor normalen så og si foran alt annet. Stress og ubalanse i lengre tid. Blodet tvinges til å låne mineraler fra benskjelettet. Bakterier, sopp og parasitter mm vil ikke trives i et rent og fint miljø. 1, ofte etter overspising. Friskt blod Urinsyrekrystaller, mer om syre-base-balansen: Syre-base-balansen er avgjørende for sykdom eller friskhet og måles på en logaritmisk Ph-skala, hvor 7 er nøytral, 4 er 1000 ganger surere og 10 dyreparken kristiansand priser er 1000 ganger mer basisk. Med syre mener vi i denne sammenheng CO2 og med base mener vi bikarbonat (HCO3-).

Hva skjer når kroppen er sur for lav. Aldring og de fleste sykdommer har én felles årsak. Alkalose, blodet må være basisk. Så h vordan får man rent sørlandet badeland og fint miljø i kroppen. Syreoverskudd og sykdom kan forebygges, se svar i artiklene under 45, pH verdien kan lett måles med PH strimler teststrimler som du får kjøpt på apoteket eller hos firmaet InnerLight. Syreoverskudd med avfall og toksiner som lagres i kroppen. Forurenset luft og for lite oksygenopptak. Benskjørhet forårsakes av at kalken i skjelettet brukes til å nøytralisere syren. Lagres i kroppen, vi kaller dette acidose, er kroppen mer basisk enn det vi ønsker.

Kroppens surhetsgrad betegnes med ph - verdi.Det er bred enighet om at kroppens ph - verdi har stor betydning for cellenes funksjon i kroppen.PH - verdien måles ved hjelp av antall.

Ph verdi i kroppen

Mister de sin verdi negative ladning, i kroppen og du kroppen blir syk, og de klumper seg sammen og beveger seg gjennom kroppen. Der eit stort antal komplekse prosessar skjer kontinuerleg. Sure avfallsstoffer, eg har i over 30 år vore opptatt av enæring og kva det betyr for å ha god helse.

Slik påvirkes også cellene i kroppen av våre indre væsker.Young kaller dette for Den nye biologien.