Home / Muhammeds himmelreise

Lenestol barn - Muhammeds himmelreise

muhammeds himmelreise

på seks grunnleggende trossetninger: Troen på Guds absolutte enhet, eller tawhid, er den viktigste trossetningen. Historie, islams historie er uløselig knyttet til profeten Muhammeds biografi. Den tolvte og siste

av disse, mahdien, døde aldri, men gikk levende bort, noe som kalles en okkultasjon. Der er tradition for at bygningsbeslag ihukomme dagen i fællesskab, fortæller Naveed Baig, der er imam: "Mange steder samles man i hjemmet eller moskéen og ihukommer profetens rejse ved at fortælle om episoden. De hellige skriftene, religiøse fortellinger, materielle og estetiske uttrykk, sosial organisering. Ahmadiyya er en sekt som ble grunnlagt i det nittende århundret, men som blir ansett som kjettersk og dens tilhengere blir forfulgt i mange muslimske land. Den dominerende lovskolen innenfor tolversjia kalles jafariskolen. Fasten ( saum ). I stedet betaler man femtedelen, khums, til en marja som fordeler pengene etter sitt beste skjønn. I tillegg til å være en alim må man også kunne predike for og veilede de troende. I Iran fant den islamske revolusjonen sted dette året, mens sovjetiske styrker okkuperte Afghanistan. Derfra reiser de til Himmelen. Videre brytes ikke kontakten mellom Ibrahim og Ismail. Derfor ville dei ikkje dra. Viktig er også fortellingene som omhandler så profeter og sendebud. Tag des Mondmonats Radschab (Recep). Denne hola låg under jorda, men sollyset slapp inn gjennom den breie utgangen. Innenfor sunniislam er det fire lovskoler: hanafiskolen, malikiskolen, shafiiskolen og hanbaliskolen. Medina-åpenbaringene var preget av Muhammeds nye rolle som statsmann, hærfører og dommer. Foto: Hans Olav Arnesen De kunstneriske uttrykkene i islam preges av et sterkt billedforbud som utelukker avbildninger av både mennesker og dyr. Derfor trudde dei at det var skuggane som var verkelege. Når man ber vender man seg mot Mekka, og i moskéene er det en nisje som peker på den riktige bønneretningen. Ved å piske seg selv kan sjiittiske menn sørge for at minnet om hendelsen holdes i live, og dele noe av smerten til Hussein og hans familie. Århundrelange kriger mellom det østlige romerriket, også kjent som Det bysantinske riket, og det persiske Sassanideimperiet hadde svekket begge parter.

Muhammeds himmelreise: Knut trosdahl

Dette har vist seg å være en svært vellykket taktikk for islamistene. Men på vejen tilbage mødte han igen Moses. Situasjonen i de to dominerende stormaktene i tiden etter håndball Muhammeds død var gunstig sett med arabiske øyne. Langt den største av dem er tolversjia som anerkjenner tolv imamer. Muhammeds natlige færd til himlen og underverdenen. Noe som resulterte i en omfattende mengde lovlitteratur. I århundrene etter Profetens død begynte underholdning ulamaen å møtes for diskutere lovspørsmål. Men fangane visste ikkje at dei andre menneska var der.

Del 6: Miradj reisen til de syv himlene (.I det guddommelige oppdragets tiende år fant også den berømte himmelreisen sted.

I prinsippet har Gud sendt en profet til hver folkegruppe men Muhammed ble sendt til alle folkeslag og forsegler dermed rekken av profeter og sendebud. Et av de mest kjente er ashura i måneden muharram. Det hellige bedested, for mange århundreder siden steg muslimernes profet Muhammed ifølge Koranens beretning til himmels. Paradisets gleder som venter de rettroende. Ettersom muslimene må gjennomgå en rituell renselse før kaffe de ber finnes det alltid et sted hvor man kan vaske seg. Almasjid alharam i Mekka til det Fjerneste Bedested Tempelpladsen. Og deltakere at Muhammeds fetter og svigersønn. Og det vil ikke endre seg. Ali, almasjid alaqsa i Jerusalem hvis omgivelser Vi har velsignet barakna hawlaha for at vise ham nogle af Vore tegn. Prinsipper for sosiale relasjoner og forholdet mellom de troende og bokens folk.

I dag er sjiaislam majoritetsreligion i Iran, Irak, Bahrain og Azerbaijan.Disse er ofte mål for pilgrimsreiser, noe som ikke minst var viktig ettersom sjiittene gjennom historien tidvis har vært nektet tilgang til Mekka.