Home / Hva er en tekst

Trondheim bergen hurtigruten - Hva er en tekst

hva er en tekst

medier, men som formidler ulike budskap: Film 1 (se bort fra den innledende reklamesnutten). Tekst kan også være et skriftledd eller utdrag. Du må få med tittel, forfatter

og sjanger. Elevene skriver refleksjonsteksten individuelt. Her får du bruk for alt du har av sjangerkunnskap. Progresjon Å skrive for ulike formål går inn i en sammenhengende progresjon i læreplanen i norsk fra og med mellomtrinnet. Et avsnitt med «For det første». Selv om du har disponert omhyggelig, kan du komme til å glemme deg og lage avsnitt der det ikke bør være. Reflekterende tekster kan også forstås som tekster der elevene retter oppmerksomheten mot seg selv og sin egen situasjon. Men det betyr ikke at du kan forsvare omtrent hva som helst. Et familiedrama skriver Åsne Seierstad om sitt møte med en afghansk familie som hun bodde sammen med i 2001. I vurderingen av tekstene må formålet med teksten vektlegges, altså om teksten tjener formålet på en god måte eller ikke. Avsnittene bygges opp på samme måte som avsnitt i andre typer tekster, gjerne med en påstand i begynnelsen og begrunnelse etterpå. Heller ikke avslutningen skal være lang. På videregående nivå skal elevene kunne forholde seg til flere teksttyper, samtidig som det forventes økt kompetanse i skriving av teksttypene de har arbeidet med over flere. Miljøskildring: I hvilket miljø foregår handlingen? Hvert moment skal ha sitt eget avsnitt, der du utdyper nærmere hva du vil. Svarene på denne typen oppgaver kan derfor bli ganske omfattende dersom man skal si noe meningsfylt om alle elementene i den sammensatte teksten. Samskriving foregår ved at to elever skriver hele eller deler av teksten sammen. Disse tekstene er basert på fakta, og vi forventer at det vi leser, skal være sant. Andre har ikke tenkt dem, og det er ikke sikkert leseren forstår eller godtar dem uten videre.

Hva er en tekst, Lekegrind best i test

Elevene skriver først for seg selv. Er det som regel ikke løchen drøfting det spørres etter. Enten det står i oppgaveteksten eller ikke. Etos Etos er avsenderens troverdighet og tilliten han vekker. Oppgavegiverne vil prøve elevens evne til å bruke kunnskapen konstruktivt og selvstendig.

En tekst er vanligvis en skrevet eller trykt samling ord som danner en mening, ofte er det ord i en fortelling.Tekst betegner da både innholdet og selve skriftet.

Hva er en tekst. Skam p3 skuespillere

Vurderinger og rute meninger gjennom skrift å skrive ulike reflekterende tekster. Sakprosa og skjønnlitteratur, men det finnes mange eksempler mye på tekster der dette likevel ikke er så enkelt. Leseren skal føle at den kommer. Og at her er det slutt. De språklige og eventuelt ikkeverbale tegnene er knyttet sammen til en koherent helhet med en begynnelse og en slutt. Ordet kan vise til innholdet av et skrift eller til skriftet selv. Må du dele besvarelsen inn i avsnitt. Se PowerPoint om litterær analyse med eksempel på analyse. Finnes det naturskildringer i teksten, hører også med, skrivetips.

De bruker en metode som kalles Think Pair Share.På bussen leser du kanskje noen tekstmeldinger, og når du kommer på skolen, leser du i lærebøker og på nettsider.