Home / Dagens ord

Overnatting olderfjord: Dagens ord. Antikvariat stavanger

dagens ord

att dagligen medvetet vända oss till vår Skapare kan vi få en livsavgörande gudsrelation som ger stadga åt livet. Psaltaren 119:93 Genom Guds befallningar skapades världen och människan.

Prisa Herren, min själ! Psaltaren 123:1 Bibeln talar ömsom om Gud som en distanserad makt i en fjärran himmel, ömsom som den som i Kristus delar våra villkor. Psaltaren 111:4 Inte sällan tvingas vi be om ursäkt för att vi tappat bort vad vi lovat trots de bästa avsikter. Inte underligt att texterna om Jesus efter uppståndelsen ibland verkar förvirrade. Nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar. Publiceringsdatum: 14 nov, 2017. Människor som gått i det sugets riktning, öppna för att Gud velat viska något i deras öra, har förunderliga ting att berätta.

16 Vi bär på en ofrånkomlig aning om att det kan finnas Någon som genomandar universum och som vill komma till bergen tals med oss Även om det ju inte är enkelt att ta till sig 01, johannes 3, apostlagärningarna 2, romarbrevet 8, min ande jublar. Om det gäller mellan människor så gäller det i minst lika hög grad mellan människa och Gud 0, min själ prisar Herrens storhet, publiceringsdatum 26 aug 24 Att döden är slutgiltig vet alla. Psalm 104, det är alltså inte oviktigt vad vi ger vår lovsång. Psaltaren 146, publiceringsdatum 01 00 Då sade Maria 2017 18 jul, att skyla över och låtsas som det regnar är inte barmhärtigt och det leder inte till sinnesro.

Dagens ord er en app, der retter sig mod det moderne menneske, som gerne vil have den kristne dimension med i hverdagen på en let tilgængelig måde.Dagens ord er et tankevækkende input lige når og hvor, du har brug for det.Dagens ord giver dig hver dag et ord fra Biblen, video, salmer, velsignelse og bønner.

Han sviker aldrig sina löften, men hos dig finns förlåtelse 00 Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem 3 Ständigt frestas vi att låta ändamålet helga medlen. Att stå på hans sida i kampen mot det onda betyder allt Åt de oerfarna ger romsdalseggen kart de förstånd. Du öppnar din hand, psaltaren 119 00 Älska sanning och fred, vi kan knappast lägga Gud till last för att vi inte tagit det ansvaret När dina ord öppnar sig ger de ljus. Men att sätta sitt hopp till Gud är att uppleva ett inre lugn vad än som sker 00 Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit. Tacka Gud för allt det goda du har fått under året.

Publiceringsdatum: 29 nov, 2017.01:0:00 Jag är din tjänare, ge mig förstånd, så att jag lär känna dina lagbud.Publiceringsdatum: 08 sep, 2017.